JS Kom’s tjänster

Analys: Omvärldsanalys, intressentanalys, kartläggningar

Research, insikt

Budskaps- och argumentationsplattform

Public Affairs

Kommunikationsstrategi och -planering

Opinionsbildning

Resultatinriktad medverkan under Almedalsveckan

Utbildning i krishantering, Public Affairsarbete och medieframträdande

Policies

Krishantering/kriskommunikation

Mediebearbetning

Rådgivning till styrelser och ledningsgrupper

Mötesledning

Interrimsuppdrag (VD, styrelse, kommunikations-, informations- eller public affairs-chef)

Kandidat- och personsök

jan-s-150px

Jan Sandberg

Jan var under nio år riksdagsledamot och därefter VD för Sveriges Åkeriföretag och vice vd i Stockholms Handelskammare samt VD för trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Han har arbetat med nationella och internationella branschfrågor inom bl.a. transport, boende och energi. Under huvuddelen av tiden har han också haft styrelseuppdrag, oftast som ordförande.

Jan arbetar främst med Public Affairs, medie- och krishantering samt utveckling av styrelsearbete.

Mail: jan.sandberg@jskom.se
Mobil: +46 70 580 30 00

JS Kom