Jan Sandberg Kommunikation AB, JS Kom

Skapar affärsnytta genom att hjälpa personer i ledande ställning. Jan Sandberg är specialist inom sina respektive områden och arbetar i nätverk med andra när så krävs.