Om JS Kom

Jan Sandberg har personligen hanterat många av de utmaningar kunder står inför. Vid behov kan Jan även snabbt sätta samman ett team anpassat för respektive uppdrag. Det ger flexibla, snabba och därmed kostnadseffektiva lösningar.

JS Kom’s erbjudande

Riktar sig till dig som är styrelseordförande, VD, kommunikationschef, chef för public affairs eller dylikt.

JS Kom bygger förtroende som skapar engagemang som ger önskad förändring.

Första mötet är kostnadsfritt.

JS Kom