Exempel på
genomförda uppdrag

Hantera och lösa intern kritikstorm inom publik intresseorganisation

Genomföra personalneddragningar på 85% inom tjänsteproducerande organisation

Hantera publika kriser inom en näringslivsgren gentemot media

Ta fram och genomföra kommunikationsplan för internationellt bilföretag syftande till att utveckla och fördjupa påverkansarbetet samt förstärka varumärket gentemot opinionsbildare, myndigheter, media och politiker

Krishantering när branschorganisation i riksmedia utmålades som direkt motarbetande sina medlemmars intresse. Resultatet blev att intresseorganisationens förtroende bland medlemmarna stärktes

Hantering av och nedtoning av uppblossad debatt om frikostiga anställningsvillkor för offentliganställd VD

Stoppa en redan politiskt förankrad skattehöjning inom en näringslivsgren

Stöd vid framträdanden i etermedia, både inspelat och vid livesändningar/debattprogram

Tillse att en intresseorganisations krav blir formellt beslutade av regering och riksdag

Kreativa idéer för att nå ut i media med verksamhetsområde liksom en företagsprodukt. Exempelvis ett ”1:a april”-utspel som sändes, med medias goda minne, som förstainslag i TV-nyheterna

JS Kom