Del av Synkops nätverk
av rådgivare

Jan Sandberg är en av rådgivarna inom Synkops nätverk. Ordet Synkop är baserat på orden synergier som fås av kooperation/samverkan. Synkop är också ett begrepp inom musiken som innebär att man tidigarelägger betoningen inom en takt och därigenom förstärker musikupplevelsen. Se även www.synkop.nu, mailadress: info@synkop.nu
www.casinonorske.com
 

Del-av-Synkop_png

JS Kom